Als uw medewerker ziek is vanwege het coronavirus en daardoor niet kan werken, valt dit onder de dekking. Voer alleen een ziekmelding in als uw werknemer arbeidsongeschikt is. Geef geen ziekmelding door als uw medewerker om andere redenen niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij preventief in quarantaine blijft of een bepaald gebied niet mag verlaten. Arbodiensten verlenen in dat geval geen verzuimbegeleiding en de verzuimverzekering biedt geen dekking. Voor meer info klik hier...

Wij verzoeken u vriendelijk in de applicatie GEEN medische gegevens buiten het medisch dossier in te voeren